Rocznica APDC

Fragmenty referatu pt.:

„Istnienie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym świadectwem wiary Kościoła w życie wieczne i świętych obcowanie.”

wygłoszonego przez s. Annę Czajkowską z okazji Jubileuszu 30 lecia powstania APDC w Polsce.

„APDC stanowi zorganizowaną formę apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, przez które szerzy ono wśród wiernych świeckich miłość względem zmarłych cierpiących w czyśćcu.
(...) W duchu słów Pana Jezusa, że nasz Bóg nie jest Bogiem umarłych lecz żywych, i że w Nim wszyscy żyją (por. Łk 20,38) trwamy w jedności ze zmarłymi członkami Apostolstwa, otaczając ich modlitewną troską i prosząc o ich wstawiennictwo u Boga za nami.
(...) Członkowie APDC przez swoje powołanie do niesienia pomocy duszom czyśćcowym są apostołami wiary w nieśmiertelność duszy, w możliwość oczyszczenia po śmierci, w zmartwychwstanie i życie wieczne. Modlitwą, postawą troski o niebo dla zmarłego, zachętą do przebaczenia zmarłemu jego przewinień głoszą, że Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. Kto w Niego wierzy, nawet jeśliby umarł będzie żył. Kto żyje i wierzy w Chrystusa Pana nie umrze na wieki.
(...) Im bardziej uświadomimy sobie, że misja sióstr Wspomożycielek, jak i misja APDC, dotyczy życia każdego człowieka bez względu na to jaką drogą powołania kroczy przez życie, tym radość z istnienia tak licznego Apostolstwa powinna rosnąć w naszych sercach. Przecież każdy z nas kiedyś przejdzie przez bramę śmierci i bardzo możliwe, że nasza droga do nieba będzie wiodła przez czyściec. Żywotność charyzmatu wspomagania zmarłych cierpiących w czyśćcu pozwala mieć nadzieję, że nikt z nas nie będzie musiał skarżyć się Panu Jezusowi, że nie ma człowieka, który pomógłby mu dojść do Domu Ojca.”

/kwartalnik „Do Domu Ojca” Rok XIII nr 4(52) 2013/


Jubileusz 10-lecia APDC w Parafii

10 listopada 2012 roku odbył się jubileuszowy Dzień Skupienia dla grupy Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym /APDC/ z okazji 10 lecia jej istnienia.  
Dzień ten rozpoczął się uroczystą Mszą św., o godzinie 8;00, którą sprawowali: ks. Tomasz Żołna i ks. proboszcz Andrzej Hnida.

Oprawa liturgiczna na Eucharystii była bardzo starannie przygotowana przez zelatorkę panią Teresę Karaszewską i inne członkinie grupy.        
Na zakończenie, opiekun grupy APDC ks. proboszcz Andrzej Hnida przekazał informacje dotyczące Apostolstwa, m.in.: czym jest APDC, o duchowej rodzinie Zgromadzenia a także o patronach APDC, szczególnie o bł. Marii od Opatrzności.
Po Mszy Świętej, spotkaliśmy się w klubie „u Plebana” na agapie przygotowanej przez panie z naszej grupy.

Przed agapą podziękowaliśmy p. Eugenii Sojka, która zainicjowała powstanie /w listopadzie 2002r./ grupy Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca i była pierwszą zelatorką.
Dzień Skupienia zakończyliśmy krótkim omówieniem przyszłych spotkań modlitewno - formacyjnych, przyjęciem do grupy nowych członków i innymi sprawami organizacyjnymi.

Kancelaria Parafialna

zegar Poniedziałek, piątek:
07:00 - 09:00
zegar Wtorek, czwartek:
07:00 - 09:00, 16:00 - 18:00
tel Telefon:
(32) 222 31 21 wew. 15

Msze Święte

msza Niedziela i Święta:
07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 16:30
msza Dni powszednie:
07:00, 18:00 (+ w piątek 16:30)
uwaga Ważne:

Szybki kontakt

church Adres:
41-400 Mysłowice
ul. Cegielniana 7a
Telefon Telefon dyżurny: 601 142 880
Telefon:
(32) 222 31 21
mail E-mail:
janow.miejskimailkatowicka.pl
Jesteś tutaj: Home Jubileusz APDC