KANCELARIA

SYNOD: Konsultacje

synod katowiceII Synod Archidiecezji Katowickiej

KOLEJNY ETAP KONSULTACJI

Właśnie rozpoczął się drugi etap konsultacji w ramach II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Co to w praktyce znaczy? W połowie maja wszystkie zespoły synodalne (parafialne, internetowe, inne) oraz prezbiterzy archidiecezji katowickiej otrzymali do konsultacji materiały pierwszych ośmiu komisji tematycznych Synodu. Zawierają one wstępne, ale już skonkretyzowane propozycje rozwiązań problemów i zagadnień, którymi Synod będzie się zajmował w dalszych pracach. Teraz księża (do 28 czerwca) i zespoły (do 5 lipca) będą mogli wyrazić swoje opinie na temat tych propozycji. Materiały dziesięciu kolejnych komisji zostaną przesłane we wrześniu br. – wtedy odbędzie się druga część tego etapu konsultacji.
Obecnie pytamy o opinie odnośnie do propozycji następujących komisji:

•    Komisji ds. Posługi Charytatywnej
•    Komisji ds. Kultury
•    Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego
•    Komisji ds. Życia Konsekrowanego
•    Komisji ds. Ewangelizacji
•    Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji
•    Komisji ds. Społecznych
•    Komisji ds. Ekonomicznych

Każda z komisji zredagowała swoje postulaty w tabelach, podzielonych na trzy kolumny: tematyka / zagadnienie, propozycja rozwiązania oraz uzasadnienie. Respondenci proszeni są o zapoznanie się z materiałem, a następnie wyrażenie swojej opinii. Nie jest konieczne zgłaszanie uwag do każdego problemu, chodzi raczej o skupienie się na tych zagadnieniach, w odniesieniu do których zespół synodalny czy dany ksiądz rzeczywiście mają coś do powiedzenia. Wszelkie uwagi – na przykład propozycje innych rozwiązań, niż przedstawione w materiałach – będą pomocne dla dalszych prac synodalnych. Obecny etap konsultacji jest ostatnim, w którym swoje opinie o proponowanych zmianach w Archidiecezji może wyrazić tak szerokie grono osób. Tym razem nie dajemy już możliwości wypowiadania się wszystkim diecezjanom – moglibyśmy nie poradzić sobie z przewidywaną ilością odpowiedzi. Jednak jeśli ktoś nie jest członkiem zespołu synodalnego, a chciałby jakoś uczestniczyć w tej fazie konsultacji, może to uczynić kontaktując się czy to z członkami zespołu synodalnego swojej parafii, czy to ze swoimi duszpasterzami.

Opinie zespołów i księży zbierane będą za pośrednictwem strony internetowej, dzięki czemu możliwe będzie bardzo sprawne ich uporządkowanie i przekazanie do odpowiednich komisji tematycznych. Po uwzględnieniu nadesłanych uwag komisje dokonają ostatecznej redakcji projektów rozwiązań, które – po zatwierdzeniu ich przez Księdza Arcybiskupa – będą dyskutowane podczas spotkań plenarnych. Ich początek przewidziany jest na marzec 2015 r. W czasie obrad plenarnych zaproszeni delegaci będą mogli jeszcze zgłaszać poprawki do projektów, a potem głosować nad przyjęciem bądź odrzuceniem zmian – i to będzie ostatnia, główna faza II Synodu. Zakończy się ona wydaniem uchwał synodalnych, które staną się lokalnym prawem kościelnym obowiązującym na terenie archidiecezji katowickiej.

Bardzo prosimy o nieustanną modlitwę za członków zespołów synodalnych i księży, którzy będą dzielić się swoimi opiniami w ramach konsultacji, a także w intencji ks. abp. Wiktora Skworca, członków komisji synodalnych oraz za nas wszystkich – członków archidiecezji katowickiej – o światło Ducha Świętego i łaski potrzebne w wypełnianiu swego powołania.

Sekretariat II Synodu Archidiecezji Katowickiej


Więcej na stronie:

synod katowice

Kancelaria Parafialna

zegar Poniedziałek, piątek:
07:00 - 09:00
zegar Wtorek, czwartek:
07:00 - 09:00, 16:00 - 18:00
tel Telefon:
(32) 222 31 21 wew. 15

Msze Święte

msza Niedziela i Święta:
07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 16:30
msza Dni powszednie:
07:00, 18:00 (+ w piątek 16:30)
uwaga Ważne:

Szybki kontakt

church Adres:
41-400 Mysłowice
ul. Cegielniana 7
Telefon Telefon:
(32) 222 31 21
mail E-mail:
janow.miejskimailarchidiecezja.katowice.pl
Jesteś tutaj: Home KANCELARIA Zaproszenia SYNOD: Konsultacje