XXII Światowy Dzień Chorego

papiez

Co roku, 11 lutego, obchodzimy w kościele katolickim Światowy Dzień Chorego, święto ustanowione w 1992 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II i obchodzone jest w dniu wspomnienia pierwszego objawienia Maryi w Lourdes.

W 2014 r. obchody Światowego Dnia Chorych odbywają się już po raz dwudziesty drugi. Temat Dnia został zaczerpnięty z listu św. Jana Apostoła: "My także winniśmy oddać życie za braci" (1 J 3, 16).

Celami obchodów Światowego Dnia Chorego jest:

  • dowartościowanie cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim duchowej;
  • włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych;
  • konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym;
  • popieranie zaangażowania wolontariatu.

Drodzy Parafianie!
Prezentujemy Wam treść orędzia Ojca Świętego Franciszka na XXII Światowy Dzień Chorego, oraz list pasterski Metropolity Katowickiego - ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca.

Papieskie przesłanie na Światowy Dzień Chorego
Wiara i miłosierdzie
"My także winniśmy oddać życie za braci"
( 1 J 3,16)

Drodzy bracia i siostry,

1. Z okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego temat w tym roku brzmi "Wiara i miłosierdzie: «My także winniśmy oddać życie za braci» (1 J 3,16), zwracam się szczególnie do chorych i tych wszystkich, którzy zapewniają ich opiekę i leczenie. Kościół widzi w was, drodzy chorzy szczególną obecność cierpiącego Chrystusa.

Tak się dzieje: obok, a w rzeczywistości w obrębie naszego cierpienia jest cierpienie Chrystusa, który wraz z nami niesie jego ciężar i objawia jego sens. Kiedy Syn Boży wstąpił na krzyż, zniszczył samotność cierpienia i oświecił jego ciemności. W ten sposób stajemy przed tajemnicą miłości Boga względem nas, która napełnia nas nadzieją i odwagą: nadzieją, ponieważ w Bożym planie miłości, także noc cierpienia otwiera się na światło paschalne; a odwagą, by stawiać czoło wszelkim przeciwnościom w Jego towarzystwie, zjednoczeni z Nim.

2. Syn Boży, który stał się człowiekiem nie usunął z ludzkiego doświadczenia choroby i cierpienia, ale przyjmując je w sobie, przekształcił je i przywrócił im właściwym wymiar. Właściwy wymiar, ponieważ, nie mają już one ostatniego słowa, którym od tej pory jest nowe życie w pełni; przekształcił, bo w jedności z Chrystusem z negatywnych mogą stać się pozytywnymi. Jezus jest drogą, i wspierani Jego Duchem możemy Go naśladować. Tak jak Ojciec dał Syna z miłości, a Syn oddał siebie z tej samej miłości, podobnie i my możemy miłować innych tak, jak Bóg nas umiłował, dając swoje życie za braci. Wiara w dobrego Boga staje się skutecznością,wiara w Chrystusa Ukrzyżowanego staje się siłą miłości aż do końca, i to nawet naszych nieprzyjaciół. Dowodem prawdziwej wiary w Chrystusa jest dar z samego siebie, pokrywający się z miłością bliźniego, zwłaszcza tych, którzy na nią nie zasługują, osób cierpiących, czy usuniętych na margines.

3. Na mocy chrztu i bierzmowania jesteśmy powołani, by upodabniać się do Chrystusa, Miłosiernego Samarytanina wszystkich cierpiących. "Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci" (1 J 3,16). Kiedy z czułością podchodzimy do osób potrzebujących leczenia, to niesiemy nadzieję i uśmiech Boga w przeciwieństwa świata. Kiedy stylem naszego działania staje się wielkoduszne poświęcenie dla innych, to tworzymy przestrzeń dla Serca Chrystusa i jesteśmy nim rozpaleni, wnosząc w ten sposób nasz wkład do przyjścia Królestwa Bożego.

4. Naszemu rozwojowi w czułości, w miłosierdziu naznaczonym szacunkiem i delikatnością, pomaga wzór chrześcijański, ku któremu pewnie trzeba kierować nasze spojrzenie. Jest to Matka Jezusa i nasza Matka, bacznie wsłuchująca się w głos Boga oraz potrzeby i trudności swych dzieci. Maryja, pobudzona Bożym miłosierdziem, które w niej staje się ciałem, zapomina o sobie i pospiesznie wyrusza w drogę z Galilei do Judei, aby zobaczyć się z swoją krewną Elżbietą, wstawia się u swego Syna na weselu w Kanie, gdy widzi, że brakuje wina na godach, niesie w swoim sercu przez całą swoją pielgrzymkę życiową słowa starca Symeona, który zapowiedział, że miecz przeniknie Jej duszą i mężnie trwa u stóp Jezusowego krzyża. Ona wie, jak pokonuje się tę drogę i dlatego jest Matką wszystkich chorych i cierpiących. Ufnie możemy się do Niej uciekać z synowskim oddaniem, będąc pewnymi że będzie nam pomagać, wspierać nas i że nas nie opuści. Ona jest Matką Chrystusa zmartwychwstałego: trwa przy naszych krzyżach i towarzyszy nam na naszej drodze ku zmartwychwstaniu i życiu w pełni.

5. Święty Jan, uczeń, który wraz z Maryją stał u stóp krzyża, prowadzi nas z powrotem do źródeł wiary i miłości, do serca Boga, który "jest miłością" (1 J 4,8.16), i przypomina nam, że nie możemy kochać Boga jeśli nie miłujemy braci. Kto stoi pod krzyżem z Maryją, uczy się kochać tak, jak Jezus. Krzyż jest "pewnością wiernej miłości Boga do nas. Miłości tak wielkiej, że wchodzi w nasz grzech i go przebacza, wchodzi w nasze cierpienie i daje nam siłę, aby je znosić, wchodzi także w śmierć, aby ją zwyciężyć i nas zbawić....Krzyż Chrystusa zachęca także, abyśmy dali się zarazić tą miłością, uczy nas zatem patrzeć na bliźniego zawsze z miłosierdziem i miłością, zwłaszcza na tych, którzy cierpią, którzy potrzebują pomocy" (Droga Krzyżowa z młodzieżą, Rio de Janeiro, 26 lipca 2013).

Zawierzam ten XXII Światowy Dzień Chorego wstawiennictwu Maryi, aby pomogła ludziom chorym przeżywać swoje cierpienie w jedności z Jezusem Chrystusem i wspierała tych, którzy się nimi opiekują. Wszystkim chorym, pracownikom służby zdrowia i wolontariuszom z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

FRANCISZEK
Watykan, 06 grudnia 2013


List pasterski Arcybiskupa Katowickiego
z okazji Światowego Dnia Chorego.

Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

    W zbliżające się wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 11. lutego Kościół będzie obchodził XXII Światowy Dzień Chorego pod hasłem: „Wiara i miłość: «My także winniśmy oddać życie za braci» (1 J 3, 16)”. Dzień ten ustanowiony z inicjatywy bł. Jana Pawła II jest okazją, aby zbliżyć się duchowo do osób chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, aby wraz z nimi w pokorze serca i umysłu zastanowić się i pomyśleć nad tajemnicą ludzkiej słabości i ograniczoności.

1. W poszukiwaniu sensu cierpienia
Świat ludzkiego cierpienia jest bardzo złożony. Cierpienie jest często przeżywane jako ból ciała. Człowieka chorego nieraz tak boli, że nie potrafi spać; ból występuje nawet przy najmniejszym ruchu ciała. Jednak cierpienie objawia się nie tylko jako ból fizyczny; ono przenika także psychikę. Strach przed niepomyślną diagnozą, lęk przed nieznanym wynikiem terapii, poczucie bezradności wobec choroby i niepełnosprawności, wewnętrzny bunt przed własną ograniczonością to tylko niektóre uczucia, które pojawiają się w ludzkiej psychice. I wreszcie: najgłębszym pokładem cierpienia jest ból duchowy – ból duszy, związany z pytaniami: dlaczego cierpię, dlaczego choroba dotknęła moją rodzinę, moje dziecko, żonę, męża? Dlaczego? – pytanie bardzo ludzkie i bardzo trudne. Mimo wielu filozoficznych prób odpowiedzi na nie, trzeba z pokorą stwierdzić, że cierpienie zawsze pozostanie tajemnicą. Podobnie jak człowiek zostaje sam na sam ze swoim cierpieniem.

Równocześnie jednak w mrok cierpienia przychodzi światło Bożego Słowa. Dziś skierował je do nas św. Paweł, który przyznaje: „stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem”. Apostoł Narodów staje dziś przed nami z pokorą i jakby bezradnością. Słabość, bojaźń, drżenie – to doświadczenia, które rozumie człowiek chory i niepełnosprawny. Dlatego też od razu słowa św. Pawła stają się bliższe, gdyż kieruje je ktoś, kto wie, czym jest cierpienie. Św. Paweł mówi: „postanowiłem (…) będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego”. Tak: Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały przynosi nadzieję w chorobie, niepełnosprawności. Wnosi nadzieję w cierpienie i rozpacz.

W naszych szpitalach, w tych świątyniach cierpienia na ścianach wiszą krzyże. Chrystus cierpiący, sam doświadczający wielorakiego bólu, pragnie być blisko człowieka chorego i niepełnosprawnego, ogarnia go swoją miłością. Chrystus zmartwychwstały pragnie udzielać łaski uzdrowienia oraz umocnienia w cierpieniu. Cierpienie jest szczególnym miejscem, w którym człowiek może spotkać Chrystusa. Może się z Nim zjednoczyć poprzez wiarę oraz miłość. W 1990 roku po ciężkiej chorobie raka kości zmarła we Włoszech 19-letnia dziewczyna Chiara Luce Badano. Podczas licznych wizyt w szpitalu i bolesnej terapii powtarzała często: „dla Ciebie Jezu, jeśli Ty chcesz, ja również tego pragnę”. Ofiarowała swoje cierpienia za młodzież. W 2010 roku została ogłoszona błogosławioną.

Zbliżający się Światowy Dzień Chorego – to święto chorego, ale nie choroby, mobilizuje nas, aby osobom chorym, niepełnosprawnym, a także doświadczającym ograniczeń wskutek podeszłego wieku, podziękować za ich wiarę, za to, że poprzez swoją modlitwę i ofiarowanie cierpień Bogu ubogacają Kościół i umacniają jego misję. To do Was, drodzy chorzy, w sposób szczególny odnoszą się słowa Jezusa z dzisiejszej ewangelii: „wy jesteście światłem świata, wy jesteście solą ziemi”. Światło rozświetla mroki, wy pokazujecie, że światłem w mrokach jest wiara, sól nadaje smak, wy, nadajcie światu smak, poprzez miłość. Rzeczywiście: miłość nadaje smak życiu, a cierpienie ma w sobie niezwykłą moc rozbudzającą miłość. Nieraz dopiero w doświadczeniu cierpienia zaczyna się kogoś naprawdę głęboko kochać. Pojawienie się choroby w rodzinie bardzo często sprawia, że, choć domownicy czują się przygnieceni ciężarem cierpienia, to jednak wyzwalają w sobie nowe pokłady miłości, cierpliwości i służby.

Z tego uwolnienia miłości z serca człowieka wypływa także posługa pracowników Służby Zdrowia. Ten odruch ludzkiego serca, w imię którego wiedza medyczna służy chorym, zawsze był wzmacniany ewangelicznym przesłaniem. Chrześcijańska wiara, bowiem, ukazując niezwykłą możliwość ofiarowania cierpienia Bogu, nie wzywa ani do cierpiętnictwa ani do bierności w obliczu choroby. Sam Jezus uzdrowił wielu ludzi, a dobry Samarytanin jest przykładem aktywnego zaangażowania wobec osoby cierpiącej. Światowy Dzień Chorego jest właściwą okazją, aby dostrzec tych, którzy profesjonalnie wspierają chorych, wszystkich związanych zawodowo ze Służbą Zdrowia: lekarzy, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, pracowników w laboratoriach, farmaceutów i inne osoby odpowiedzialne funkcjonowanie szpitala. W imieniu wspólnoty Kościoła i wielu ludzi dobrej woli pragnę podziękować za Wasze oddanie na rzecz ludzi dotkniętych różnego rodzaju chorobami.

2. Światowy Dzień Chorego w Archidiecezji Katowickiej
Światowy Dzień Chorego jest także czasem różnego rodzaju konferencji i spotkań, które ukazują, przestrzeń, w której przy łóżku chorego spotyka się misja Kościoła ze służbą. Dnia 18 lutego w auli Wydziału Teologicznego odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Wiara i miłość wobec bólu duszy”. Konferencja została przygotowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Apostolstwo Chorych. Prelegenci, wśród których znajdują się zarówno przedstawiciele Służby Zdrowia, jak i teolodzy, będą starali się pokazać, że proces terapeutyczny obejmuje nie tylko leczenie schorzeń ciała, ale także stan duszy pacjenta. Podczas konferencji swoje myśli zaprezentują także ci, którzy w życiu doświadczyli cierpienia swoich bliskich. Specjalnymi gośćmi będą rodzice Chiary Luce Badano, którzy opowiedzą o duchowej drodze swojej błogosławionej córki. Podczas konferencji wystąpi także arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia, popularnie nazywany watykańskim ministrem zdrowia.

Konferencji naukowej będzie towarzyszyć wiele spotkań o charakterze duszpasterskim, przygotowanych przez Apostolstwo Chorych. Warto tu wskazać na niektóre, a mianowicie spotkania Arcybiskupa Zimowskiego z pacjentami, personelem oraz wolontariuszami w trzech palcówkach medycznych: w Klinice Kardiologii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach-Ligocie, w Szpitalu św. Józefa w Mikołowie oraz Hospicjum w Chorzowie Batorym. Z kolei z rodzicami bł. Chiary Badano będą mogli spotkać się ludzie młodzi w kościele bł. Karoliny Kózkówny w Tychach. Zarówno konferencja, jak i spotkanie z rodzicami Błogosławionej Chiary mają charakter otwarty, każdy może na nie przyjść. Szczegóły dotyczące konferencji naukowej, a także wielu innych spotkań znajdują się w lutowym numerze Apostolstwa Chorych oraz na stronach internetowych Wydziału Teologicznego i Apostolstwa Chorych.

Dni chorego odbywają się także w wielu parafiach. Tym członkom wspólnot parafialnych, którzy są zaangażowani w opiekę nad chorymi, dziękuję za ich świadectwo czynnej miłości. Dziękuję duszpasterzom, a szczególnie kapelanom szpitali, hospicjów, domów pomocy społecznej, dziękuję świeckim szafarzom Eucharystii, zanoszącym Komunię chorym, dziękuję przedstawicielom różnych wspólnot parafialnych, którzy jako wolontariusze podejmują wieloraką posługę wobec chorych. Z tego względu, iż w naszej Metropolii przeżywamy Rok Rodziny pragnę na zakończenie tego listu wyrazić szczególną wdzięczność wszystkim rodzinom, które w obliczu choroby i cierpienia w domu, trwają w pokornej i niewidocznej na zewnątrz służbie wobec swoich bliskich. Światło wiary i miłość mogą objawić się, i faktycznie się objawiają, szczególnie intensywnie w rodzinach dotkniętych cierpieniem. Drogie rodziny, naznaczone bólem, chorobą, niepełnosprawnością swoich bliskich – bądźcie nadal „solą ziemi” i „światłem świata”.

W tej myśli udzielam każdemu Choremu i jego Bliskim pasterskiego błogosławieństwa od apostolskich grobów świętego Piotra i bł. Jana Pawła II w Watykanie: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

+Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Kancelaria Parafialna

zegar Poniedziałek, piątek:
07:00 - 09:00
zegar Wtorek, czwartek:
07:00 - 09:00, 16:00 - 18:00
tel Telefon:
(32) 222 31 21 wew. 15

Msze Święte

msza Niedziela i Święta:
07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 16:30
msza Dni powszednie:
07:00, 18:00 (+ w piątek 16:30)
uwaga Ważne:

Szybki kontakt

church Adres:
41-400 Mysłowice
ul. Cegielniana 7
Telefon Telefon:
(32) 222 31 21
mail E-mail:
janow.miejskimailarchidiecezja.katowice.pl
Jesteś tutaj: Home Newsy XXII Światowy Dzień Chorego