3. rok - Inna ręka prowadziła kulę.

papieżTrzeci rok pontyfikatu został zapisany w dziejach świata i w naszych sercach jako rok zamachu. Doskonale pamiętamy dzień 13 maja 1981 roku. Ktoś dla kogo Ojciec Święty stał się niewygodny, 

zlecił zamordowanie naszego papieża. Celu nie osiągnął, a Jan Paweł II, podźwignął się jeszcze mocniejszy. Ocalał, gdyż jak powiedział później "czyjaś ręka strzelała, ale Inna Ręka prowadziła kulę."

KALENDARIUM

 • 23 października 1980 roku – spotkanie dwóch wielkich autorytetów współczesnego świata: Jana Pawła II i matki Teresy z Kalkuty.
 • 24 października - 10 listopada 1980 roku - Trwa kryzys wokół rejestracji "Solidarności".
 • 26 października 1980 roku – trzech nowych błogosławionych.  Wśród nich o. Alojzy Orione.
 • 15 - 19 listopada 1980 roku - Pierwsza wizyta duszpasterska Jana Pawła II w Niemczech Zachodnich (8. papieska podróż zagraniczna).
 • 30 listopada 1980 roku - Druga encyklika Jana Pawła II, "Dives in misericordia" [czytaj].
 • 5 grudnia 1980 roku - Rząd sowiecki wstrzymuje planowaną na 8 grudnia inwazję wojsk Układu Warszawskiego na Polskę.
 • 16 grudnia 1980 roku - Jan Paweł II pisze do Leonida Breżniewa w obronie suwerenności Polski.
 • 31 grudnia 1980 roku - List apostolski "Egregiae virtutis" ogłasza Cyryla i Metodego współpatronami Europy.
 • 1 stycznia 1981 roku – 14 Światowy Dzień Pokoju, orędzie "Chcesz służyć sprawie pokoju - szanuj wolność"
 • 15-18 stycznia 1981 roku - Ojciec Święty przyjmuje w Watykanie delegację "Solidarności".
 • 16 - 27 lutego 1981 roku - Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Azji (9. papieska podróż zagraniczna); objęła Pakistan, Filipiny, wyspę Guam (USA), Japonię i Alaskę (USA).
 • Marzec 1981 roku - Kryzys bydgoski wzbudza niepokoje w Polsce; nasilenie ataków prasy sowieckiej na Jana Pawła II.
 • 9 maja 1981 roku - Ustanowienie Papieskiej Rady do spraw Rodziny.
 • 13 maja 1981 roku - Ok. godz. 17:19 papież Jan Paweł II, ciężko zraniony na placu św. Piotra przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę, zostaje przewieziony do kliniki Gemelli i operowany.
 • 17 maja 1981 roku - Pierwsza po zamachu wypowiedź papieża przed niedzielną modlitwą maryjną; słowa przebaczenia dla zamachowca.
 • 28 maja 1981 roku - W Warszawie umiera kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski; list do Polaków w związku z tym wydarzeniem.
 • 31 maja 1981 roku - Powołanie stałej 15-osobowej rady kardynałów do spraw ekonomicznych Stolicy Apostolskiej.
 • 3 czerwca 1981 roku - Jan Paweł II powraca do Watykanu z kliniki Gemelli.
 • 20 czerwca - 14 sierpnia 1981 roku - Jan Paweł II znowu w klinice Gemelli z powodu infekcji wirusowej (5 sierpnia operowany).
 • 7 lipca 1981 roku - Bp Józef Glemp zostaje arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, prymasem Polski.
 • 22 lipca 1981 roku - Mehmet Ali Agca uznany za winnego i skazany na dożywocie po trzydniowym procesie w Rzymie.
 • 14 sierpnia 1981 roku - Jan Paweł II opuszcza klinikę Gemelli i po uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej udaje się na rekonwalescencję do Castel Gandolfo.
 • 5 września 1981 roku - Otwarcie I Krajowego Zjazdu NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Pierwsza modlitwa różańcowa pod przewodnictwem Papieża.
 • 14 września 1981 roku - "Laborem exercens" [czytaj], pierwsza społeczna encyklika Jana Pawła II.
 • 25 września 1981 roku - Oficjalny pisemny werdykt w procesie Agcy sugeruje istnienie spisku na życie papieża.
 • 5 października 1981 roku - Jan Paweł II wyznacza osobistego delegata do zarządzania Towarzystwem Jezusowym.

WYNIESIENI NA OŁTARZE PRZEZ JANA PAWŁA II

OrioneAlojzy Orione urodził się w Pontecurone, w piemonckiej prowincji Alessandria jako syn Vittoria Orione i Caroliny Feltri. Uczęszczał do Oratorio Valdocco w Turynie. Był jednym z ulubionych uczniów księdza Jana Bosco, również późniejszego świętego. Od 13 roku życia miał problemy zdrowotne. Trzy lata później, w wieku 16 lat obecny był w Turynie przy łożu śmierci Jana Bosco. Bezpośrednio po zgonie duchownego dojść miało do cudownego uleczenia Orionego z jego dolegliwości.W 1892 roku dwudziestoletni seminarzysta założył własne oratorium a w następnym roku szkołę zawodową dla ubogich.
13 kwietnia 1895 wyświęcony został na księdza. Począwszy od 1899 roku rozpoczął gromadzić grupę księży i kleryków, która przekształciła się z czasem w zgromadzenie Małego Dzieła Opatrzności Bożej (Piccola Opera della Divina Provvidenza). W 1903 roku grupa ta otrzymała pełną zgodę na prowadzenie działalności ze strony władz kościelnych, ze względu na nazwę zgromadzenia nazywani są oni również Synami Bożej Opatrzności.

W 1908 roku Orione udał się do Mesyny oraz Reggio di Calabria zniszczonych podczas trzęsienia ziemi. Spędził tam trzy lata niosąc pomoc potrzebującym, przede wszystkim sierotom. W 1915 roku udał się do okręgu Mersyka w pobliżu Rzymu również zniszczonego w następstwie trzęsienia ziemi, gdzie założył Zgromadzenie Małych Sióstr Misjonarek Dobroczynności. Po zakończeniu I wojny światowej Orione rozszerzył swoją działalności poprzez zakładanie kolejnych szkół, organizacji charytatywnych, gospodarstw rolnych, zawsze ze szczególnym naciskiem na pomoc dla sierot i ubogich. Podczas kolejnych dwudziestu lat powstawały one w całych Włoszech, oraz w Ameryce.W 1931 roku założył sanktuarium Madonna della Guardia w Tortonie, które do dziś jest najważniejszą świątynią zgromadzenia orionistów.
Zimą 1940 roku Orione doznał szeregu dolegliwości kardio- i pulmonologicznych. Niechętnie udał się wówczas do San Remo w celu polepszenia stanu zdrowia. 9 marca 1940 roku powiedział: To nie pomiędzy palmami chciałbym umrzeć, lecz pomiędzy ubogimi, którzy są Jezusem Chrystusem. Trzy dni później, otoczony księżmi ze swojego zgromadzenia, zmarł. Jego ostatnie słowa brzmiały Jezu, Jezu! Idę!.
Alojzy Orione został pochowany w Santuario di Nostra Signora della Guardia w Tortonie, w kościele zbudowanym przez siebie w 1931 roku, z pomocą kapłanów i akolitów w podzięce dla Matki Bożej za zakończenie działań wojennych I wojny światowej i jest najważniejszym miejscem pielgrzymek na świecie dla wyznawców Alojzego Orione.W naturalny sposób zmumifikowane ciało Orionego zostało ekshumowane w 1965 roku.
26 października 1980 roku złożono je w kryształowym sarkofagu w sanktuarium w Tortonie. Tego samego dnia Orione został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II, a kanonizacji dokonał 16 maja 2004 roku.

PAPIESKIE ANEGDOTY

Jak się czuje piesek?
Jeden z watykańskich prałatów chciał się nauczyć polskiego, więc sprowadził sobie nasz elementarz. Nauka była jednak tak pospieszna, że kiedy chciał się nową umiejętnością pochwalić przed Ojcem Świętym, coś mu się pomyliło i zamiast: "Jak się czuje Papież", rzekł: "Jak się czuje piesek?". Papież spojrzał na niego zdumiony, po czym odpalił: "Hau, hau".

Kancelaria Parafialna

zegar Poniedziałek, piątek:
07:00 - 09:00
zegar Wtorek, czwartek:
07:00 - 09:00, 16:00 - 18:00
tel Telefon:
(32) 222 31 21 wew. 15

Msze Święte

msza Niedziela i Święta:
07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 16:30
msza Dni powszednie:
07:00, 18:00 (+ w piątek 16:30)
uwaga Ważne:

Szybki kontakt

church Adres:
41-400 Mysłowice
ul. Cegielniana 7
Telefon Telefon:
(32) 222 31 21
mail E-mail:
janow.miejskimailarchidiecezja.katowice.pl
Jesteś tutaj: Home PONTYFIKAT 3. rok - Inna ręka prowadziła kulę.