7. rok - Chrystus pyta o Wasze sumienia.

papiezJan Paweł II zawsze miał rewelacyjny kontakt z młodzieżą. Spotkaniom z młodymi postanowił nadań jakiś kształt. Tak zrodziły się Światowe Dni Młodzieży – najbardziej radosny element w nauczaniu Papieża.

W liście do młodych Papież prosi, by nie przerywali rozmowy z Chrystusem: "Chrystus pyta o stan Waszej świadomości moralnej. Pyta równocześnie o stan Waszych sumień. Jest to pytanie kluczowe  - dla waszej młodości. Dla całego projektu życia, który właśnie w młodości ma się ukształtować."

KALENDARIUM

 • 18 października 1984 roku - Zakończenie dzięki mediacji Stolicy Apostolskiej stuletniego sporu między Argentyną i Chile.
 • 19 października 1984 roku - Ksiądz Jerzy Popiełuszko zostaje porwany i zamordowany przez polską Służbę Bezpieczeństwa.
 • 2 grudnia 1984 roku - Ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej "Reconciliatio et paenitentia" [czytaj].
 • 4 grudnia 1984 roku - Joaquín Navarro-Valls zostaje mianowany dyrektorem Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
 • 5 grudnia 1984 roku - Początek cyklu katechez poświęconych wyznaniu wiary Kościoła.
 • 1 stycznia 1985 roku - 18 Światowy Dzień Pokoju, orędzie "Pokój i młodzi idą razem".
 • 26 stycznia - 6 lutego 1985 roku - Podróż do Ameryki Łacińskiej: Wenezuela, Ekwador, Peru, Trynidad i Tobago (25 papieska podróż zagraniczna).
 • 11 lutego 1985 roku - Ustanowienie Papieskiej Komisji Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia.
 • 27 lutego 1985 roku - Sowiecki minister spraw zagranicznych Andrej Gromyko bezskutecznie próbuje wciągnąć Jana Pawła II w kampanię przeciwko amerykańskiej inicjatywie obrony strategicznej.
 • 11 marca 1985 roku - Kongregacja Nauki Wiary wydaje oświadczenie w sprawie książki brazylijskiego teologa wyzwolenia o. Leonardo Boffa "Kościół: charyzmat i władza".
 • 31 marca 1985 roku - List apostolski Jana Pawła II do młodych całego świata. Podczas obchodu Międzynarodowego Roku Młodzieży Jan Paweł II ustanawia Światowy Dzień Młodzieży.
 • 29 kwietnia 1985 roku - Zakończenie zasadniczej reorganizacji Kurii Rzymskiej, rozpoczętej w 1984 roku.
 • 11 - 15 maja 1985 roku - Pielgrzymka pasterska do Holandii, Luksemburga i Belgii (26 papieska podróż zagraniczna) - wizyta w siedzibie EWG i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.
 • 27 maja 1985 roku - Podczas swego trzeciego konsystorza Jan Paweł II mianuje dwudziestu ośmiu nowych kardynałów; wśród nich są abp Henryk Gulbinowicz i abp Andrzej Deskur.
 • 2 czerwca 1985 roku - "Slavorum apostoli" [czytaj], czwarta encyklika Jana Pawła II.
 • 24 czerwca 1985 roku - Komisja Stolicy Apostolskiej ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem wydaje dokument "Żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego (Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień)".
 • 28 czerwca 1985 roku - W 25 rocznicę powstania Sekretariatu Jedności Chrześcijan Jan Paweł II oświadcza, że zaangażowanie Kościoła rzymskokatolickiego na rzecz ekumenizmu jest "nieodwołalne".
 • 8 - 20 sierpnia 1985 roku - Podróż do Afryki: Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Zair, Kenia, Maroko (27 papieska podróż zagraniczna); w tym:
 • 19 sierpnia 1985 roku - Jan Pawłem II przemawia do 80 tysięcy młodych muzułmanów w Casablance.
 • 8 września 1985 roku - Podróż do Liechtensteinu przez Szwajcarię (28 papieska podróż zagraniczna).

WYNIESIENI NA OŁTARZE PRZEZ JANA PAWŁA II

bustośw. Wirginia Centurione Bracelli - urodziła się  2 kwietnia 1587 roku w Genui, zmarła 15 grudnia 1651 roku  –  włoska zakonnica. Pochodziła z zamożnej rodziny. Posłuszna woli rodziców w 1602 wyszła za mąż. Hulaszcze życie małżonka zakończyło się pięć lat później, na łożu śmierci pojednał się z Bogiem przyjmując sakramenty, co przypisywane jest wpływowi Wirginii Centurione Bracelli. W następnych latach wiodła pokutnicze życie. W okresie epidemii (1624-1625) zorganizowała schronisko dla dzieci pozbawionych opieki. 2 lutego 1642 roku założyła oparte na regule franciszkańskiej tercjarskie zgromadzenie nazwane „Córki Naszej Pani z przytułku na Górze Kalwarii”, które na mocy decyzji papieża Grzegorza XVI w 1833 roku zaowocowało drugą rodziną, nazwaną „Córki Naszej Pani z Góry Kalwarii” (kalwarianki).
Jej inicjatywy oceniania się jako główną przyczynę odrodzenia religijnego w Genui.
Została beatyfikowana 22 września 1985 roku, kanonizowana 18 maja 2003 roku przez  Jana Pawła II.
Dniem w którym wspominana jest w Kościele katolickim jest dzienna rocznica śmierci.

PAPIESKIE ANEGDOTY

Opaleni kardynałowie
Pod koniec pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, w czerwcu 1979 roku, upływającej pod znakiem upałów, Papież oznajmił, że jej pierwszy efekt jest już widoczny - opalili się towarzyszący mu kardynałowie.

Kancelaria Parafialna

zegar Poniedziałek, piątek:
07:00 - 09:00
zegar Wtorek, czwartek:
07:00 - 09:00, 16:00 - 18:00
tel Telefon:
(32) 222 31 21 wew. 15

Msze Święte

msza Niedziela i Święta:
07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 16:30
msza Dni powszednie:
07:00, 18:00 (+ w piątek 16:30)
uwaga Ważne:

Szybki kontakt

church Adres:
41-400 Mysłowice
ul. Cegielniana 7
Telefon Telefon:
(32) 222 31 21
mail E-mail:
janow.miejskimailarchidiecezja.katowice.pl
Jesteś tutaj: Home PONTYFIKAT 7. rok - Chrystus pyta o Wasze sumienia.