Modlitwy ministranta

Modlitwa Ministranta

Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie, abym szedł za Tobą drogą do Ojca.
Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie.Bądź światłem, które mnie oświeca.
Bądź moim Mistrzem, którego kocham,i za którym idę.

Wyryj głęboko w moim sercu słowo Twoje. Naucz mnie patrzeć na Twój przykład.
Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbiał Ojca i służył braciom tak,
jak Ty nakazałeś. Wybaw mnie od grzechu.

Przełam we mnie to, co się Tobie opiera. Daj mi Ducha Twego i dozwól,
aby obietnica Twoja wypełniła się we mnie. Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie –
w miłości Ducha Świętego ku chwale Ojca.

Maryjo, Matko Kościoła, Królowo świata, bądź mi Matką na drogach mojego życia.
Wyjednaj mi Matko pięknej miłości Ducha miłości, co nigdy nie ustaje,
Ducha mądrości Krzyża, co wiedzie do Zmartwychwstania.

Święty Janie Berchmansi, Apostole całkowitego oddania się Bogu i bliźnim
na wzór Maryi - módl się za mną.

Autor: J.T.Zuhlsdorf
tłum. Asja Kozak

linia

Modlitwy przed i po służeniu

modlitwaPrzed służeniem

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją,
do świętej przystępuję służby,
chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
oczy zwrócone na ołtarz,
a serce oddane tylko Tobie.
Amen.


Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby,
spraw, abym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach,
przez dzień dzisiejszy i całe me życie
szedł tylko drogą zbawienia,
przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Autor: J.T.Zuhlsdorf
tłum. Asja Kozak

 


Modlitwa Ministranta Księgi

Panie, Jezu Chryste!
Dziękuję Ci za to,
że uczyniłeś mnie ministrantem księgi.
Czcią i szacunkiem
pragnę otaczać wszelkie księgi,
których słowami Kościół modli się do Ciebie.


Spraw Panie,
aby moja posługa przy sprawowaniu świętych tajemnic,
była uwielbieniem Twego Majestatu,
a pełne miłości i wiary teksty święte
zawarte w liturgicznych księgach,
niech uczą mnie modlitwy pięknej i pokornej
oraz wskazują drogę
wiernego pójścia za Tobą.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Autor: J.T.Zuhlsdorf
tłum. Asja Kozak

 

Modlitwa ministranta Ołtarza

Przystępuję do ołtarza Bożego, do Boga radości i wesela mego.
Boże, sądź mnie sprawiedliwie, sprawy mojej broń,
Wobec grzesznych i niezbożnych, z rąk złośliwych zbaw.

Wszak Tyś, Boże, mocą moją, czemuś wzgardził mną?
Czemu chodzę zasmucony, gdy mnie dręczy wróg?

Światło Twe i prawdę Twoją, by mnie wiodły, ślij,
Niech na Syjon mnie zawiodą, do przybytków Twych.

ministrantyI przystąpię do ołtarza, gdzie przebywa Bóg,
Bóg, co radość w sercu nieci i wesele śle.

Ufam Panu, bo na nowo, będę wielbił Go,
Jako mego Zbawiciela, jako Boga mego.
Przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga radości i wesela mego.

Amen.

Autor: J.T.Zuhlsdorf
tłum. Asja Kozak

 


 Modlitwa Ministranta Światła

Boże, nasz niebieski Ojcze,
Ty uczyniłeś nas swoimi dziećmi,
zapaliłeś w nas iskierkę Twego życia
i dałeś nam poznać światło Twej Prawdy.
Bądź uwielbiony za wszystkie Twe dary,
niech wielbi Cię za nie ziemia, niebo i świat cały,
niech chwałę Ci oddaje każdy żyjący człowiek.

Ojcze, spraw, abym był dobrym Twoim dzieckiem,
bym nosząc w sobie Twe światło,
stał się światłem dla braci.
ministranciOjcze, spraw przez Jezusa Chrystusa światłość prawdziwą,
która oświeca każdego człowieka
na ten świat przychodzącego;
jak zapalone świece rozpraszają ciemności nocy,
tak niechaj nasze serca,
niewidzialnym ogniem,
to jest jednością Ducha Świętego oświecone,
będą wolne od wszelakiego zaślepienia w grzechu,
abyśmy mogli dostrzec,
co się Tobie podoba
i co jest pożyteczne dla naszego zbawienia,
i abyśmy pokonawszy ciemności tego świata,
mogli wejść do niegasnącej światłości.

Ojcze, proszą Cię o to, ci, których uczyniłeś swoimi dziećmi,
proszą Cię przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
naszego Pana i Brata,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego
przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Autor: J.T.Zuhlsdorf
tłum. Asja Kozak


Modlitwa Lektora

Panie,
oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa,
które mam przekazywać innym.

Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem
i świadkiem Twego Słowa.

Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości,
uczyń mnie swoim narzędziem,
bym mógł nieść Cię ludziom
w sercu,
w dłoniach,
na wargach.

Amen.

Autor: J.T.Zuhlsdorf
tłum. Asja Kozak

Kancelaria Parafialna

zegar Poniedziałek, piątek:
07:00 - 09:00
zegar Wtorek, czwartek:
07:00 - 09:00, 16:00 - 18:00
tel Telefon:
(32) 222 31 21 wew. 15

Msze Święte

msza Niedziela i Święta:
07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 16:30
msza Dni powszednie:
07:00, 18:00 (+ w piątek 16:30)
uwaga Ważne:

Szybki kontakt

church Adres:
41-400 Mysłowice
ul. Cegielniana 7a
Telefon Telefon dyżurny: 601 142 880
Telefon:
(32) 222 31 21
mail E-mail:
janow.miejskimailkatowicka.pl
Jesteś tutaj: Home Modlitwy ministranta