nagl

Na przełomie ostatnich lat Duszpasterska Rada Parafialna spotykała się systematycznie. Jej działalność w naszej parafii możemy podzielić na dwie fazy:

Początki
Pierwsza faza to okres prac Rady od poprzedniej wizytacji duszpasterskiej w październiku 1995 roku do września 1999 roku, kiedy odbyło się jej ostatnie spotkanie w starym, dwunastoosobowym składzie.
Demokratyczne wybory
Druga faza działalności Rady Parafialnej rozpoczyna się 5.10.1999, kiedy to w demokratycznych wyborach parafianie wskazali osiemnastu swoich reprezentantów. Kolejne sześć osób zostało zaproszonych do udziału w pracach Rady przez ks. Proboszcza, jako reprezentanci parafialnych wspólnot i grup. Od tego momentu tak skrystalizowana dwudziestopięcioosobowa Duszpasterska Rada Parafialna zaczęła współpracować z duchowieństwem w kształtowaniu nowego obrazu parafii. Już na pierwszym spotkaniu został wyłoniony Zarząd Rady. Zaczęła się systematyczna praca, która owocuje jak do tej pory trzydziestoma dwoma spotkaniami.
Działalność PRD
Jako głos doradczy Rada wielokrotnie wysuwała innowacyjne pomysły w celu usprawnienia, ubogacenia i upiększenia życia parafian i parafii. I tak wyszła ona z inicjatywą zmian godzin Mszy św. i nabożeństw w tygodniu i niedzielę. Dyskutowane są aktualne sprawy społeczne Parafii np.
  • pomocy dla ofiar pożaru,
  • pomocy osobom bezrobotnym,
  • pojawiają się propozycje tematów homilii i rekolekcji,
  • zgłaszane i omawiane są inicjatywy powstania nowych grup parafialnych oraz podejmowanych przez nie przedsięwzięć.

W parafii dzięki kreatywności Rady pojawiło się wiele nowych inicjatyw, które doczekują się swych kolejnych edycji:

  • konkursy plastyczne, kolęd, przegląd jasełkowej twórczości przedszkoli,
  • konkursy na najlepsze wypieki
  • parafialne festyny trzeźwościowe, mające na celu propagowanie trzeźwego sposobu życia oraz integrowanie społeczności parafialnej w oparciu o bezalkoholową zabawę.
Spotkania
Duszpasterska Rada Parafialna ma stałe punkty spotkań np. remonty i prace prowadzone na terenie kościoła i plebani.

Okresowo i w zależności od potrzeby podejmuje się tematy związane z pomocą w organizacji procesji Bożego Ciała czy miejskiej lub międzyparafialnej Drogi Krzyżowej, różnego rodzaju pielgrzymek i wyjazdów, a także bieżących problemów. Często poruszaną sprawą jest wygląd naszej gazetki parafialnej, ustala się o jakich sprawach warto napisać w „Dzwonku Janowskim” i wyznacza się osoby odpowiedzialne.

Druga faza działalności Duszpasterskiej Rady Parafialnej jest przełomem we współpracy miejscowego duchowieństwa ze świeckimi. Układa się ona bardzo dobrze i daje nadzieję na owocne kontynuowanie tego dzieła.

Kancelaria Parafialna

zegar Poniedziałek, piątek:
07:00 - 09:00
zegar Wtorek, czwartek:
07:00 - 09:00, 16:00 - 18:00
tel Telefon:
(32) 222 31 21 wew. 15

Msze Święte

msza Niedziela i Święta:
07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 16:30
msza Dni powszednie:
07:00, 18:00 (+ w piątek 16:30)
uwaga Ważne:

Szybki kontakt

church Adres:
41-400 Mysłowice
ul. Cegielniana 7a
Telefon Telefon dyżurny: 601 142 880
Telefon:
(32) 222 31 21
mail E-mail:
janow.miejskimailkatowicka.pl
Jesteś tutaj: Home PARAFIA Rada Patrafialna