KANCELARIA

SYNOD: zagadnienia komisji tematycznych.

synod katowiceII Synod Archidiecezji Katowickiej

PREZENTACJA ZAGADNIEŃ KOMISJI TEMATYCZNYCH –
KOMISJA DS. POSŁUGI CHARYTATYWNEJ I KOMISJA DS. KULTURY

Dnia 28 stycznia br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji Głównej II Synodu Archidiecezji Katowickiej, które otwarło nowy etap prac. W najbliższych tygodniach wszystkie komisje i podkomisje tematyczne zaprezentują, w trakcie posiedzeń, propozycje zagadnień, którymi – zdaniem komisji – Synod powinien się zająć. Na koniec tego etapu Arcybiskup zdecyduje, jakimi kwestiami zajmą się delegaci w trakcie sesji plenarnych. Pierwsze komisje już przedstawiły swój materiał i to właśnie o nich napiszemy w tym numerze.

Komisja ds. Posługi Charytatywnej zajmuje się bardzo ważnym obszarem życia naszego lokalnego Kościoła. Bez caritas i posługi charytatywnej nie ma parafii – pisał Benedykt XVI. Nie ma takich miejsc, gdzie nie trzeba pomagać ubogim. Ważne, żeby pomagać mądrze – nie tylko dawać ludziom chleb, ale przynosić im Chrystusa, głosić Ewangelię i budować świadomość własnej godności.
Aby dowiedzieć się, jak wyglądają działania charytatywne na obszarze archidiecezji katowickiej, Komisja poprosiła zespoły synodalne o podzielenie się w ankietach swoim doświadczeniem. Jaki był ich wynik? Zarówno na szczeblu parafialnym, jak i diecezjalnym organizowane są różne akcje pomocowe – obiady dla biednych, paczki przedświąteczne, ochronki, świetlice środowiskowe przy parafiach itd. Potrzeba tutaj większej współpracy między centralnym ośrodkiem Caritas, parafiami, członkami zespołów charytatywnych i innymi kościelnymi instytucjami, zajmującymi się pomocą charytatywną. Między innymi to jest celem Komisji – systemowe wsparcie dla różnych oddolnych inicjatyw, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał, który jest w ludziach.

Podczas pierwszego w nowym roku posiedzenia Komisji Głównej przewodniczący Komisji ds. Posługi Charytatywnej – ks. Tomasz Nowak – przedstawił zagadnienia związane z posługą Caritas w Kościele katowickim. Oto kilka z nich:

  • tworzenie corocznego informatora Caritas, w którym zawarte będą wszelkie potrzebne informacje na temat organizowanych rekolekcji, akcji, spotkań itp.;
  • łączenie pomocy charytatywnej z ewangelizacją;
  • wzajemna współpraca Caritas z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego i Duszpasterstwem Młodzieży;
  • organizacja i koordynacja Parafialnych Zespołów Caritas (zespołów charytatywnych).

Drugą z kolei komisją, która zaprezentowała swoje zagadnienia była Komisja ds. Kultury. Jej przewodniczący – ks. Leszek Makówka – przedstawił ideę, która przyświeca pracom Komisji. Chodzi o to, by być nie tylko kulturalnym, ale i kulturowym – działania artystyczne powinny być owocem „pracy nad umysłem”. Mówimy tutaj o kulturotwórczej roli Kościoła – aby do życia społecznego powróciło myślenie o tym, co duchowe. Ankieta, w której Komisja pytała członków zespołów synodalnych o różne aspekty kultury w Kościele, pomogła skonkretyzować obszar zainteresowań.
Duża część współczesnych ludzi, szczególnie młodych, funkcjonuje w szeroko pojętej kulturze pop – ewentualne wycofanie się Kościoła z tej sfery spowoduje, że zniknie on również z umysłów ludzi, którzy w niej się odnajdują.
Jakie konkretne zagadnienia proponuje więc podjąć Komisja? Przede wszystkim chodzi o inspirowanie dużych działań związanych z obszarem kultury, a także pomoc parafiom w mniejszych, lokalnych działaniach kulturotwórczych. Wskazano również na inne ważne kwestie, m.in:

  • współpraca z Komisją ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego w opracowaniu systemu archiwizacji i digitalizacji wytworów kultury;
  • czuwanie nad aranżacją wnętrz kościelnych;
  • problem marginalizacji artystów chrześcijańskich;
  • potrzeba utworzenia centrum spotkań dla artystów – miejsca, w którym odbywałyby się zarówno wydarzenia kulturalne, jak i rekolekcje itp.;
  • systemowe wsparcie mediów katolickich.

Następne spotkanie Komisji Głównej, na której kolejne dwie komisje przedstawią swoje postulaty odbędzie się już pod koniec lutego. W tym intensywnym okresie dla członków Komisji Głównej, a także poszczególnych komisji i podkomisji synodalnych, prosimy o modlitwę i wsparcie Ducha Świętego w rozeznawaniu potrzeb naszej Archidiecezji.

 

Sekretariat II Synodu Archidiecezji Katowickiej


Więcej na stronie:

synod katowice

Kancelaria Parafialna

zegar Poniedziałek, piątek:
07:00 - 09:00
zegar Wtorek, czwartek:
07:00 - 09:00, 16:00 - 18:00
tel Telefon:
(32) 222 31 21 wew. 15

Msze Święte

msza Niedziela i Święta:
07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 16:30
msza Dni powszednie:
07:00, 18:00 (+ w piątek 16:30)
uwaga Ważne:

Szybki kontakt

church Adres:
41-400 Mysłowice
ul. Cegielniana 7
Telefon Telefon:
(32) 222 31 21
mail E-mail:
janow.miejskimailarchidiecezja.katowice.pl
Jesteś tutaj: Home KANCELARIA Zaproszenia SYNOD: zagadnienia komisji tematycznych.