15. rok - Wędrówki za żelazną kurtynę.

papaW latach sześćdziesiątych komunistyczne władze Albanii ogłosiły oficjalnie swój kraj "pierwszym ateistycznym państwem na świecie". Wyznawanie chrześcijaństwa groziło tu więzieniem lub nawet śmiercią.

Teraz mógł tutaj przybyć z wizytą duszpasterską sam Papież. Ojciec święty odwiedził też – jeszcze niedawno będące republikami ZSRR – Litwę, Łotwę i Estonię.

KALENDARIUM

 • 31 października 1992 roku - Jan Paweł II otrzymuje raport komisji papieskiej na temat Galileusza i zachęca do nowego dialogu między nauką a religią.
 • 11 listopada 1992 roku - Stolica Apostolska nawiązuje stosunki dyplomatyczne z Białorusią.
 • 5 grudnia 1992 roku - Papież domaga się uznania "obowiązku interwencji humanitarnej" w przypadku groźby ludobójstwa.
 • 8 grudnia 1992 roku – W rzymskiej bazylice Santa Maria Maggiore Jan Paweł II odprawia Mszę dziękczynną za publikację nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego.
 • 1 stycznia 1993 roku - 26 Światowy Dzień Pokoju, orędzie "Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim".
 • 9 - 10 stycznia 1993 roku - W Asyżu Dzień Modlitw o Pokój w Europie.
 • 12, 15 stycznia 1993 roku - Jan Paweł II w dwóch wystąpieniach do polskich biskupów z okazji wizyt ad limina ogłasza nadejście "godziny laikatu" w polskim katolicyzmie, a także opowiada się za Kościołem ponadpartyjnym.
 • 3 - 10 lutego 1993 roku - Dziesiąta pielgrzymka do Afryki: Benin, Uganda, Sudan (57 papieska podróż zagraniczna) - m.in. spotkanie z przywódcami religijnymi wudu, wizyta u dzieci zarażonych wirusem HIV; podczas tej podróży:
 • 10 lutego 1993 roku - W przemówieniu w Chartumie papież potępia prześladowania chrześcijan w Sudanie.
 • 18 kwietnia 1993 roku - Beatyfikacja m.in. s. Faustyny Kowalskiej [ZOBACZ] [FILM].
 • 25 kwietnia 1993 roku - Podróż do Albanii (58 papieska podróż zagraniczna) [ZOBACZ] [ZOBACZ]; papież wyświęca tam czterech nowych biskupów.
 • 8 - 10 maja 1993 roku - Podczas trzydniowej pielgrzymki na Sycylię [ZOBACZ] Jan Paweł II ostro krytykuje działalność mafii.
 • 12 - 17 czerwca 1993 roku - Podróż do Hiszpanii (59 papieska podróż zagraniczna).
 • 28 lipca 1993 roku - Podpisanie konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.
 • 9 - 16 sierpnia 1993 roku - Podróż do Ameryki: Jamajka [ZOBACZ], Meksyk, USA (60 papieska podróż zagraniczna); w tym:
 • 12 - 15 sierpnia 1993 roku - VIII Światowy Dzień Młodzieży w Denver (w stanie Kolorado).
 • 4 - 10 września 1993 roku - Papieska pielgrzymka na Litwę [ZOBACZ] [ZOBACZ], Łotwę [ZOBACZ] i do Estonii (61 papieska podróż zagraniczna).
 • 5 października 1993 roku - Ogłoszona zostaje dziesiąta encyklika Jana Pawła II, "Veritatis splendor" (podpisana 6 sierpnia) [CZYTAJ].

WYNIESIENI NA OŁTARZE PRZEZ JANA PAWŁA II

swietyStanisław Kazimierczyk, właściwie Stanisław Sołtys - ur. 27 września 1433 roku w Kazimierzu, zm. 3 maja 1489 tamże – prezbiter, polski duchowny katolicki, kaznodzieja i duszpasterz krakowski. Według autora najstarszego żywota, spisanego w 1609 był synem rajcy Kazimierza, Macieja zwanego Sołtysem i Jadwigi.
Po ukończeniu szkoły parafialnej przy kościele Bożego Ciała w Krakowie kontynuował naukę na Akademii Krakowskiej. Wstąpił do zakonu kanoników regularnych laterańskich, a po uzyskaniu święceń kapłańskich (1456) pełnił funkcję kaznodziei, mistrza nowicjatu, przeora i spowiednika w kościele Bożego Ciała. Stopień bakałarza uzyskał w 1461 roku, a wg późniejszych hagiografów w 1466 roku uzyskał stopień magistra z filozofii, a w 1467 z teologii. Apostolat Stanisław realizował jako kaznodzieja. Wygłaszał kazania w języku polskim i niemieckim, które potem zostały połączone w zbiory, podnosząc w nich znaczenie pełnego uczestnictwa we Mszy świętej, o Eucharystii i Matce Bożej.

Ty, który słuchasz Mszy świętej i wychodzisz przed jej zakończeniem nie otrzymasz żadnej nagrody, gdyż ważność obowiązku wysłuchania Mszy świętej stwierdza się na końcu.
Jego postawa budziła u wiernych zaufanie zwracali się więc do niego o rady i pomoc ludzie wszystkich stanów. Troszczył się o ubogich, chorych, współbraci kanoników z klasztoru. Żył wierny w duchowi reguły św. Augustyna. Jeden z hagiografów napisał: „Mową swoją łagodną i słodkim językiem bojaźń Bożą wmawiał z wielkim pożytkiem”, jednak nie zawsze „był pochlebny, ale śmiele w pospolitości grzechy ludzkie ganił”. Jak podają przekazy zmarł w klasztorze w postawie klęczącej. Pochowany został na własną prośbę pod posadzką kościoła Bożego Ciała w Krakowie, a grób stał się miejscem kultu. Do rozpowszechnienia kultu Stanisława przyczyniła się pamięć o jego stosunku do Eucharystii, modlitwy, pracy i wypełnianiem swoich obowiązków kapłańskich. Za życia cieszył się opinią świętego. Błogosławieństwu Stanisława, późniejszy król Jan I Olbracht przypisywał zwycięstwo nad Tatarami 8 września 1487 w bitwie pod Kopystrzyniem. Stanisław zaraz po śmierci zaliczony został do grupy sześciu błogosławionych felicis saeculi Cracoviae, razem z Izajaszem  Bonerem, św. Janem Kantym, św. Szymonem z Lipnicy, Michałem Giedroyćem i Świętosławem Milczącym. W kilka lat po śmierci zgromadzono spis 176 łask doznanych za jego wstawiennictwem i dokonano elewacji grobu, przenosząc szczątki z prezbiterium kościoła nad posadzkę, a w 1632 do wystawionego sarkofagu. Był patronem Kazimierza, a relikwie Stanisława znajdowały się w wieży ratusza. Dzieje, pośmiertne cuda i kult Stanisława były inspiracją dla malarzy m.in. Łukasza Porębskiego („Imago visionis Servi Dei”, 1619).

W kościele Bożego Ciała znajduje się jego obraz, zwany Felix saeculum Cracoviae („Szczęśliwy wiek Krakowa”), na którym znajduje się wizerunek św. Kazimierczyka pośród wspomnianych świątobliwych mężów. Zachowały się też obrazy z XVI wieku, feretrony i obrazy wotywne. Zabiegi mające doprowadzić do beatyfikacji Stanisława rozpoczęto w 1767 roku, a po odzyskaniu niepodległości podjął je ks. Augustyn Błachut. Po II wojnie światowej proces ten podjęto ponownie i w 1969 roku w czasie wizytacji parafii kanoników regularnych Bożego Ciała abp. kardynał Karol Wojtyła przed ołtarzem Stanisława odprawił Mszę Świętą. 15 grudnia 1972 powołał on Komisję Historyczną, która zbierała dokumenty świadczące o świętości Stanisława. Kardynał Franciszek Macharski w 1986 wypowiedział się o legalności kultu oddawanego Stanisławowi Kazimierczykowi. 21 grudnia 1992 roku Jan Paweł II zaaprobował kult Stanisława. 18 kwietnia 1993 na Placu św. Piotra w Rzymie, papież Jan Paweł II beatyfikował Stanisława Kazimierczyka wraz z Marią Angelą Truszkowską założycielką Sióstr Felicjanek.19 grudnia 2009 roku papież Benedykt XVI podpisał dekret o cudzie za wstawiennictwem Stanisława Kazimierczyka, co umożliwiło jego kanonizację, która nastąpiła w Rzymie 17 października 2010 roku.

PAPIESKIE ANEGDOTY

40 procent
Karol Wojtyła lubił żartować także z dziennikarzami.
"Ilu polskich kardynałów jeździ na nartach?" - zapytali go kiedyś zagraniczni dziennikarze, którzy wiedzieli już o jego sportowej pasji. "40 procent" odpowiedział poważnie kardynał Wojtyła. "Ale przecież w Polsce jest tylko dwóch kardynałów" - dziwili się dziennikarze. "Ale kardynał Wyszyński stanowi 60 procent" - odpowiedział.
                                        

Kancelaria Parafialna

zegar Poniedziałek, piątek:
07:00 - 09:00
zegar Wtorek, czwartek:
07:00 - 09:00, 16:00 - 18:00
tel Telefon:
(32) 222 31 21 wew. 15

Msze Święte

msza Niedziela i Święta:
07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 16:30
msza Dni powszednie:
07:00, 18:00 (+ w piątek 16:30)
uwaga Ważne:

Szybki kontakt

church Adres:
41-400 Mysłowice
ul. Cegielniana 7
Telefon Telefon:
(32) 222 31 21
mail E-mail:
janow.miejskimailarchidiecezja.katowice.pl
Jesteś tutaj: Home PONTYFIKAT 15. rok - Wędrówki za żelazną kurtynę.